Biuro Fundacji w Wągrowcu

7 lutego 2013

W Wągrowcu funkcjonuje biuro Fundacji Ekspert – Kujawy. Biuro powstało w ramach projektu pn. "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim"realizowanego w ramach PO KL, współfinansowanego prze Unię Europejską, Działanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"
Biuro mieści się w budynku Szkoły Języków Obcych WHY NOT? w Wągrowcu, osiedle Wschód 1 K. 
W biurze będzie można pozyskać informacje w zakresie:
– Promocji oraz obsługi projektu 
– Rekrutacji do realizowanego projektu przez Fundację
– Pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
– Szkoleń zawodowych 
Osoba do kontaktu: 
Anna Siwińska
tel. kom. 52 357 62 15
e-mail: a.siwinska@ekspert-kujawy.p
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego