Biuro Fundacji w Żninie

7 lutego 2013

W Żninie funkcjonuje biuro Fundacji Ekspert – Kujawy. Biuro powstało w ramach projektu pn. "Kujasko – Pałucki Klub Integracji Społecznej "realizowanego w ramach PO KL, współfinansowanego prze Unię Europejską, Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" 
Biuro mieści się w budynku PPHU DOMI w Żninie przy ul. Składowej 4

W biurze będzie można pozyskać informacji w zakresie:

– Promocji oraz obsługi projektu „Kujawsko – Pałucki Klub Integracji Społecznej"
– Rekrutacji do realizowanego projektu przez Fundację,

Osoba do kontaktu:

Kamilla Buczkowska

tel.52 – 257 – 62 – 15,

mail: k.buczkowsk@ekspert-kujawy.pl

Biuro czynne będzie w wyznaczonych terminach w trakcie pełnionych dyżurów o których na bieżąco informować będziemy w zakładce projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego