Cennik

19 marca 2012

Cennik opłat za studia podyplomowe

Lp.

Kierunek

Liczba semestrów

Koszt jednorazowej wpłaty

Czesne

Wpisowe

1.

Pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii

3

3200 zł

Czesne, rozkładane jest

na 2-3 raty.

0 zł przy składaniu dokumentów

2.

Edukacja wczesnoszkolna

i przedszkolnej

3

3900 zł

5.

Wczesne wspomaganie

rozwoju dziecka

3

2700 zł

8.

Przygotowanie pedagogiczne

3

2650 zł

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY!!
Opłaty za studia podyplomowe można uiszczać w następujących sposobach płatności:

•    Czesne może zostać zapłacone przez słuchacza z góry za całe studia lub z góry za semestr.

•    Czesne w każdym semestrze może być rozłożone na 2 raty płatne

Zaliczka w poczet czesnego dla każdego kierunku studiów podyplomowych wynosi
300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100)

Rachunek bankowy:

Wyższa Szkoła Pedagogiczno – Techniczna w Koninie, ul. Chopina 21 H, 62-510 Konin
Credit Agricole 14 1940 1076 3036 5399 0000 0000
z dopiskiem: Zaliczka za studia podyplomowe, kierunek:  ……………………………

.