Chcesz otworzyć własną firmę?

28 marca 2018

Chcesz otworzyć własną firmę?

Zapraszamy do udziału w projekcie

„Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmującego swoim zasięgiem województwo kujawsko-pomorskie.

Na start otrzymasz 23 500 zł bezzwrotnej dotacji

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo z województwa kujawsko-pomorskiego, które ukończyły 30 rok życia, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają kompleksową bezpłatną pomoc szkoleniowo-doradczą w zakresie:

 • określenia predyspozycji i umiejętności przedsiębiorczych,
 • wsparcia w identyfikacji indywidualnych potrzeb,
 • szkoleń przygotowujących do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowania biznesplanu,
 • przyznania bezzwrotnej dotacji,
 • finansowego wsparcia przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 800 zł
 • szkoleń specjalistycznych zwiększających możliwości rozwoju zawodowego i osobistego,
 • wsparcia doradców i mentorów w codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Informacje i zapisy:

Fundacja  Ekspert – Kujawy

ul. Dworcowa 65

88 – 100 Inowrocław

tel. 52 357 62 15

e-mail: r.wiankowski@ekspert-kujawy.pl