Konkurs wniosków 1/2007

25 kwietnia 2007

Dokumentacja konkursowa

KONKURS WNIOSKÓW

Nr 1/2007

Projekt LGD Czarnoziem na Soli nr II

„Nowe i tradycyjne imprezy kulturalne – promocja regionu i integracja
społeczności lokalnych”

Plik do pobrania: Ogłoszenie konkursu wniosków 1/2007

Plik do pobrania: Załącznik nr 1 – Opis projektu LGD nr II

Plik do pobrania: Załącznik 2 – Wniosek do konkursu nr 1/2007

Plik do pobrania: Załącznik 3 – Kryteria oceny wniosków i przyznania finansowania

Plik do pobrania: Zgłoszenie mini projektu