Projekty do realizacji na rok 2007/2008

24 kwietnia 2007

logo-lgd.png

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Projekty do realizacji na rok 2007/2008 w ramach Schematu II PPLeader+

I / 2007 Świat technologii informatycznych to mój świat – szkolenia z zakresu IT
Konkurs wniosków 2/2007

II / 2007 Nowe i tradycyjne imprezy kulturalne – promocja regionu i integracja
społeczności lokalnych
Konkurs wniosków 1/2007

III / 2007 Nowatorskie programy edukacyjne –wyrównywanie szans społecznych
młodzieży wiejskiej
Konkurs wniosków 3/2007

IV / 2007 Odnowa tradycyjnych wiejskich miejsc spotkań i zabawy – integracja pokoleń
Konkurs wniosków 4/2007

Zestawienie zadań do realizacji w ramach projektu PP LEADER +

Plik do pobrania: Opis projektów

Harmonogram realizacji projektów – konkursy wniosków

Plik do pobrania: Harmonogram projektów