Czekamy właśnie na Ciebie!

10 października 2013

Mamy jeszcze wolne miejsca, więc rozpocznij studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego z Ekspert – Kujawy.

Chcesz zdobyć uprawnienia pedagogiczne?

Nic prostrzego – rozpocznij studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego

z Fundacją Ekspert-Kujawy. 

Formą zaliczeniową dla wszystkich kierunków studiów podyplomowych jest egzamin dyplomowy!
Studia podyplomowe z Przygotowania pedagogicznego skierowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych uzyskaniem przygotowania pedagogicznego. Zajęcia trwają trzy semestry, a realizowane treści programowe umożliwiają słuchaczom nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki prowadzenia zajęć, niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych. Słuchacze studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego.
Warto podkreślić, iż wszystkie zajęcia odbywają się w Inowrocławiu, w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy przy ul. Dworcowej 65.
Konkurencyjne ceny!  Wykwalifikowana kadra!. 
UWAGA! Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 0 zł!


  Szczegóły w siedzibie Fundacji lub pod nr telefonu 52-357 62 15
Kontakt: Anna Napierała, email: studia@ekspert-kujawy.p