Darmowe kursy „PROWADZENIE OBSŁUGI BIURA” oraz „PROJEKTOWANIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ”

21 czerwca 2023

ZAINTERESOWANIE KURSAMI „PROWADZENIE OBSŁUGI BIURA” ORAZ „PROJEKTOWANIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ” CAŁY CZAS UTRZYMUJE SIĘ NA BARDZO DOBRYM POZIOMIE ! ☺️
W ZWIĄZKU Z TYM SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA KOLEJNE EDYCJE KURSÓW:
PROWADZENIE OBSŁUGI BIURA: do udziału w kursie może zgłosić się każda osoba pracującą, bezrobotna lub bierna
zawodowo, która posiada min. średnie wykształcenie.
Kurs realizowany jest w trybie dziennym oraz weekendowym.
Najbliższy termin kursu dziennego to: 03.07.2023r.
Najbliższy termin kursu weekendowego to: 07.07.2023r.!
oraz
PROJEKTOWANIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ: do udziału w kursie może zgłosić się każda osoba pracującą, bezrobotna
lub bierna zawodowo, bez względu na wykształcenie.
Kurs realizowany jest w trybie dziennym oraz weekendowym.
Najbliższy termin kursu dziennego to: 03.07.2023r.
UDZIAŁ W KURSACH JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!
KAŻDEGO DNIA SZKOLENIA UCZESTNICY OTRZYMUJĄ SERWIS KAWOWY ORAZ OBIADOWY! OSOBY DOJEŻDŻAJĄCE
NA KURS MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU!
KAŻDY Z KURSÓW KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM, PO KTÓREGO ZDANIU UCZESTNIK OTRZYMA CERTYFIKAT JAKOŚCI VCC
WYDAWANY W JĘZYKU ANGIELSKIM!
UWAGA!
NA NAJBLIŻSZY KURS „PROWADZENIE OBSŁUGI BIURA ZOSTAŁY 4 OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!
LICZBA MIEJSC NA DANYM KURSIE JEST OGRANICZONA!
WIĘCEJ INFORMACJI:
Fundacja Ekspert – Kujawy ul. Dubienka 2, pokój nr 10
Tel.: 694 980 368