DORADZTWO, SZKOLENIA

15 lutego 2010


Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości PTE
Oddział w Bydgoszczy
ul. Poznańska 185
tel. 52-35-75-679
e-mail: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl
www.pte.bydgoszcz.pl

Bezpłatne konsultacje dotyczące wszelkich aspektów działalności przedsiębiorstwa, m.in.: marketingu, finansów, podatków i rachunkowości, wyboru formy prawnej przedsiębiortswa, oceny źródeł finansowania działalności gospodarczej. Organizowanie różnorodnych kursów, seminariów, warsztatów dotyczących teorii, a także praktyki przedsiębiorczości, skierowanych do potencjalnych przedsiębiorców, w tym np. osób bezrobotnych, planujących założyć firmę lub poszerzyć swoje kwalifikacje.

Ośrodek Innowacji NOT
w Inowrocławiu
ul. Orłowska 48
tel. 52-35-74-666
e-mail: oi1@inowroclaw.not.org.pl
www.inowroclaw.not.org.pl

Usługi doradczo – konsultingowe w zakresie finansowania zewnętrznego i wewnętrznego ze środków unijnych, zasad korzystania z instrumentów wsparcia MŚP, eksportu i jakości. Usługi wspierające opracowywanie wniosków na zlecenie MŚP, pomoc w opracowywaniu wniosków o kredyt, opiniowanie projektów celowych. Usługi szkoleniowe.

Regionalny Ośrodek Edukacyjny
w Inowrocławiu
Wyższej Szkoły Gospodarki
w Bydgoszczy
ul. Poznańska 43/45
tel. 52-56-70-090, 52-52-56-004
e-mail: inowroclaw.byd.pl
www.wsg.inkubatory.pl

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wydziale Zarządzania WSG w Inowrocławiu – pomoc studentom w prowadzeniu własnej firmy, poprzez wspieranie i udzielanie wszelkiej pomocy związanej z działalnością gospodarczą. AIP prowadzi księgowość firmy, udziela porad prawnych, pozyskuje dla firm nowe zlecenia, udostępnia biuro, pozyskuje środki na funkcjonowanie firm – dotacje, stypendia, kredyty, finansowanie inwestorów kapitałowych, wspiera w reklamie i promocji. Centrum Szkoleń i Certyfikacji prowadzi kursy i szkolenia w zależności od potrzeb rynku pracy.

Ośrodek Komisji Europejskiej
EUROPE DIRECT Inowrocław
ul. Poznańska 43/45
tel. 52-56-70-090 wew. 2
e-mail: europe_direct_inowroclaw@byd.pl
www.europe_direct_inowroclaw.byd.pl

Organizuje dyżury eksperckie doradcy ds. funduszy europejskich skierowane do osób zainteresowanych aplikowaniem o fundusze strukturalne. Działalność skierowana do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem Unii Europejskiej.

Punkt Konsultacyjny
Kujawsko – Pomorskiego Związku
Pracodawców i Przedsiębiorców
w Bydgoszczy
ul. Mennica 6
tel. 52-58-59-165
www.kpzpip.pl

Dyżury w Inowrocławiu są w każdy piątek (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godz. 9:00 – 13:00. Odbywają się w siedzibie Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, ul. Roosevelta 36, pok. 134. Bezpłatne usługi informacyjne z zakresu podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej, możliwość uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007 – 2013 ze środków publicznych, możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych.

Lokalny Punkt Informacyjny
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego
w Inowrocławiu
ul. Roosevelta 36/38
tel. 52-35-59-195
e-mail: ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl

Pracownicy punktu mogą zorientować się w jakim programie można zrealizować przedstawiony przez beneficjenta pomysł na projekt i odpowiedzą na pytania dotyczące poszczególnych działań w ramach programów na lata 2007 – 2013. Uzyskać można także pomoc i informacje z zakresu procedur obowiązujących potencjalnych beneficjentów oraz otrzymać materiały informacyjne. Pracownicy punktu informacyjnego nie pomagają jednak wypełniać aplikacji.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167
tel. 56-65-55-765
www.tarr.org.pl

Doradztwo w zakresie transferu technologii. Prowadzenie regionalnych projektów klastrowych. Doradztwo na rzecz rozwoju międzynarodowych kontraktów doradczych. Doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania z funduszy pomocowych UE. Organizacja szkoleń, seminariów i konferencji.

Regionalny Ośrodek EFS
w Bydgoszczy
przy PTE Bydgoszcz
ul. Długa 34
tel. 52-32-26-720
e-mail: info@pte.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.roefs.pl

Wspieranie beneficjentów do przygotowywania wysokiej jakości, odpowiadających na potrzeby społeczne projektów, które mogą być sfinansowane ze środków EFS. Realizacja działań animacyjnych, z wykorzystaniem szkoleń, doradztwa oraz innowacji.

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy
w Bydgoszczy
Biuro Porad Prawnych w Inowrocławiu
ul. Roosevelta 33, pok. 1

Porady udzielane są osobiście w pierwszy wtorek miesiąca (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godz. 8:30 – 13:30. Z porad skorzystać mogą pracownicy i pracodawcy mający wątpliwości, zapytania, czy też problemy w kwestiach związanych z przestrzeganiem i stosowaniem przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów dotyczących stosunku pracy i wynagrodzenia za pracę.

Centrum Integracji Społecznej CISTOR
w Toruniu
ul. Stokrotkowa 22
tel. 56-65-49-279
e-mil: cistor@cistor.pl
www.cistor.pl

W ramach projektu "Centrum Ekonomi Społecznej" przewidziano szkolenia oraz uruchomienie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości. Szkolenia dotyczą przede wszystkim prowadzenia i promocji działalności w sektorze ekonomii społecznej, partnerspołecznych i zakładania spółdzielni socjalnych. ISP to głównie poradnictwo indywidualne w zakresie prawnym, księgowym i marketingowym.

O lokale na prowadzenie działalności gospodarczej pytać można w AIP przy Wydziale Zarządzania WSG w Inowrocławiu, Przedsiębiorstwie Gospodarki Kumunalnej i Mieszkaniowej, Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów. Ofertami wynajmu lub sprzedaży  lokali na prowadzenie działalności gospodarczej dysponują również prywatne biura obrotu nieruchomości.