Szkolenia ogólne

2 kwietnia 2007

Szkolenia Ogólne

Tematyka

Szkolenia ogólne są szkoleniami z zakresu podstaw korzystania z komputera, informatyki i teleinformatyki. Obejmują one kursy przygotowujące do egzaminów ECDL, oraz wprowadzające do korzystania z oprogramowania Microsoft (MS Word, MS Access, MS Excel), Linux, OpenOffice i Java.Metody

Szkolenia będą prowadzone przez instruktorów Akademii Cisco według bieżących trendów w metodyce kształcenia. Wiedza będzie przekazywana przez równoległe stosowanie różnych technik nauczania:

  • – tradycyjne wykłady, pokazy i zajęcia klasowe,
  • – liczne ćwiczenia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów,
  • – zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Instruktorzy Akademii Cisco prowadzą wykłady i ćwiczenia laboratoryjne oraz udzielają konsultacji uczestnikom szkoleń.

Zrealizowana zostanie także idea nauczania internetowego (e-learning). Na portalach internetowych udostępniony zostanie pełny zestaw materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej oraz narzędzi i pomocy umożliwiających efektywne kształcenie na odległość. Dodatkowo system oceniający on-line umożliwi bieżące testowanie nabytej wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia.

Czas trwania szkolenia i liczebność grup szkoleniowych

Każdy kurs jest przewidziany na 35 godzin lekcyjnych. Grupy szkoleniowe są 15-20 osobowe.

Rozkład zajęć

Rozkład zajęć formułowany jest dynamicznie. Istnieje możliwość elastycznego dostosowania rozkładu zajęć do wymagań pracodawcy względem wpływu nieobecności pracownika uczestniczącego w szkoleniu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Szczegółowy rozkład będzie ustalany przez uzgodnienie między pracodawcami delegującymi uczestników zajęć a organizatorami szkoleń.

Kurs ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych 1 i 2

Podstawy użytkowania komputera – Microsoft Windows, Microsoft Office, Internet, e-mail

MS Word – tworzenie, edycja, formatowanie i drukowanie dokumentów z wykorzystaniem grafiki i stylówMS Access – obsługa i modyfikacja istniejących aplikacji, projektowanie, tworzenie i zarządzanie bazami danych

MS Excel – analiza, zarządzanie i prezentowanie danych liczbowych przy pomocy tabel obliczeniowych i wykresów

Linux – wprowadzenie i administracja systemami; administracja usługami sieciowymi i bezpieczeństwo w systemach Linux

Wprowadzenie do OpenOffice.org

JAVA – podstawy języka i programowanie w języku JAVA