ECDL 1

2 kwietnia 2007

ECDL 1 (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)

Tematyka

Kurs ten obejmuje problematykę podstaw użytkowania komputerów i wykorzystania ich w społeczeństwie, odnosi się także do zasad organizacji środowiska pracy do efektywnego wykorzystania komputera. Podejmowana jest w nim tematyka Środowiska Windows – podstawowe pojęcia i poruszanie się w środowisku. Kurs obejmuje swym zakresem także tworzenie i przetwarzanie tekstu przy pomocy edytorów. Odnosi się do działań w sieciach informatycznych i Internecie. Przybliża najpowszechniejsze zastosowania Internetu i sposoby korzystania z jego możliwości.

ECDL 1 jest kursem przygotowującym do następujących egzaminów ECDL:

  • – Podstawy technik informatycznych
  • – Użytkowanie komputerów
  • – Przetwarzanie tekstów
  • – Usługi w sieciach informatycznych

Pobierz program szkolenia

Sposób doboru uczestników

Kursy przewidziane są dla pracowników i kadry zarządzającej sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w tym osób prowadzących własną działalność gospodarczą). Jest to kurs o charakterze podstawowym i ze względu na to jest przewidziany dla wszystkich zainteresowanych.

Wysokość kaucji –