ECDL 2

2 kwietnia 2007

ECDL 2 (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)

Tematyka

Kurs ten jest kontynuacją ECDL1. Obejmuje swym zakresem zaawansowane programy komputerowe oraz wskazuje sposoby ich wykorzystania w domu i biurze. Odnosi się do trzech obszarów działalności:

  • – tworzenie materiałów do prezentacji,
  • – projektowanie i stosowanie arkusza kalkulacyjnego,
  • – operacje na bazach danych.

Jego ukończenie pozwoli na uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy na komputerze.

ECDL 2 jest kursem przygotowującym do egzaminów ECDL:

  • – Grafika Menedżerska i Prezentacyjna
  • – Arkusze Kalkulacyjne
  • – Bazy danych

Pobierz program szkolenia

Sposób doboru uczestników

Kursy przewidziane są dla pracowników i kadry zarządzającej sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kryterium doboru uczestników jest znajomość podstaw użytkowania komputera.

Wysokość kaucji –