Podstawy obsługi komputera

2 kwietnia 2007

Podstawy obsługi komputera

Tematyka

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą w krótkim czasie opanować podstawowe umiejętności potrzebne do pracy z komputerem klasy PC. Szczegółowo obejmuje:

  • – umiejętność pracy w środowisku Windows, w tym korzystania z graficznego interfejsu użytkownika i struktury folderów
  • – umiejętność tworzenia prostych dokumentów w edytorze tekstu (wraz z nadaniem im właściwego wyglądu)
  • – umiejętność wykonywania prostych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym oraz prezentacji ich wyników (formatowanie, wykresy, drukowanie)
  • – znajomość podstaw nawigacji i wyszukiwania informacji w Internecie
  • – znajomość podstaw obsługi poczty elektronicznej

Pobierz program szkolenia

Sposób doboru uczestników

Kursy przewidziane są dla pracowników i kadry zarządzającej sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Brak wymagań wstępnych względem uczestników szkolenia.

Wysokość kaucji –