MS Word

2 kwietnia 2007

MS Word

Tematyka

Przygotowanie do posługiwania się MS Word 97/2000/XP na poziomie podstawowym, a później wykorzystanie zaawansowanych technik pracy z edytorem. Szczegółowy zakres tematyczny obejmuje:

  • – Umiejętność tworzenia i zapisywania dokumentów w edytorze
  • – Podstawowe techniki edycyjne
  • – Drukowanie
  • – Dostosowanie aplikacji MS Word do indywidualnych potrzeb użytkownika
  • – Wykorzystanie elementów graficznych w dokumentach
  • – Korzystanie z narzędzi przyspieszających tworzenie dokumentów
  • – Efektywne wykorzystywanie możliwości pracy ze stylami przy pisaniu długich prac
  • – Wysyłanie korespondencji do dużej ilości osób
  • – Standaryzacja dokumentów wykorzystywanych w codziennej pracy
  • – Wzbogacanie aplikacji o nowe możliwości

Pobierz program szkolenia

Sposób doboru uczestników

Kursy przewidziane są dla pracowników i kadry zarządzającej sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kryterium doboru będzie podstawowa znajomość systemu Windows 95/98/NT/2000.

Wysokość kaucji –