MS Access

2 kwietnia 2007

MS Access

Tematyka

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę w zakresie obsługi i modyfikacji oraz projektowania, budowania i udoskonalania baz danych i aplikacji w MS Access. Kurs obejmuje naukę m.in.: uruchamiania bazy, budowy i obsługi istniejących aplikacji w MS Access, zarysu teorii relacyjnych baz danych, projektowania modelu bazy danych, zaawansowanych technik tworzenia formularzy i ich projektowania, zaawansowanego sortowania, wyszukiwania i filtrowania danych, operacji na rekordach, zaawansowanych technik tworzenia raportów, przeglądu wbudowanych funkcji MS Access, bazy danych w intranecie, tworzenia baz wielodostępnych i rozproszonych, wybranych technik poprawiających bezpieczeństwo pracy oraz ochronę projektu bazy.

Pobierz program szkolenia

Sposób doboru uczestników

Kursy przewidziane są dla pracowników i kadry zarządzającej sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kryterium doboru będzie wykazanie znajomości środowiska MS Windows.

Wysokość kaucji