MS Excel

2 kwietnia 2007

MS Excel

Tematyka

Nauka obsługi programu MS Excel, obejmująca następujące zagadnienia:

 • – Budowanie tabel
 • – Tworzenie formuł obliczeniowych
 • – Prezentowanie danych liczbowych w postaci graficznej na wykresach
  – Automatyzacja pracy w Excelu
 • – Posługiwanie się zaawansowanymi metodami analizy danych
 • – Tworzenie i zarządzanie bazami danych utworzonymi w Excelu
 • – Zarządzanie danymi pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych
 • – Dostosowywanie Excela do własnych potrzeb
 • – Analiza, zarządzanie i prezentowanie danych liczbowych
 • Ponadto Kurs przygotowuje do egzaminu MOS MS Excel 2000 i Corel MOS MS Excel 2000 Expert

Pobierz program szkolenia

Sposób doboru uczestników

Kursy przewidziane są dla pracowników i kadry zarządzającej sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kryterium doboru będzie wykazanie umiejętności pracy w środowisku Windows 95/98/NT, wskazana będzie także znajomość podstaw edytora MS Word.

Wysokość kaucji –