Edukacja artystyczna

30 sierpnia 2005


KURSY DOSKONALĄCE – NAUCZANIE – EDUKACJA ARTYSTYCZNA

1

GRY I ZABAWY INTEGRUJĄCE MUZYKĘ Z PLASTYKĄ

Cel

poznanie metod integrujących muzykę i plastykę, animacji muzycznej
w pedagogice zabawy, rozpoznawanie i wspieranie twórczego potencjału dzieci.

Uczestnicy kursu

nauczyciele plastyki, muzyki szkół podstawowych, gimnazjów
i ponadgimnazjalnych

Ilość godzin

20 godzin lekcyjnych

Opłata

70 złotych

2

DIAGNOZOWANIE I OCENIANIE UCZNIÓW

Cel

poznanie narzędzi diagnozowania i identyfikowania zdolności twórczych, zastosowanie i opracowania pomiaru testów rysunkowych, werbalnych i ruchowych, opracowanie ankiety ewaluacyjnej

Uczestnicy kursu

nauczyciele plastyki i muzyki

Ilość godzin

20 godzin lekcyjnych

Opłata

70 złotych

3

STYMULOWANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA PRZEZ SZTUKĘ

Cel

zapoznanie z dziedzinami sztuki i jej walorami, zaplanowanie form aktywności dla dzieci z różnych dziedzin sztuki, dostrzeganie znaczenia sztuki dla rozwoju osobowości dziecka

Uczestnicy kursu

nauczyciele wychowania przedszkolnego

Ilość godzin

20 godzin lekcyjnych

Opłata

80 złotych