Edukacja humanistyczna

30 sierpnia 2005


KURSY DOSKONALĄCE – NAUCZANIE – EDUKACJA HUMANISTYCZNA

1

WARSZTATY TEATRALNE

Cel

poznanie technik pracy z aktorem, przygotowywanie scenariusza przedstawienia, zaprezentowanie małej formy teatralnej w wykonaniu szkolnego zespołu

Uczestnicy kursu

nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

Ilość godzin

20 godzin lekcyjne

Opłata

100 złotych

2

KONSTRUOWANIE ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH
DO NOWEJ MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Cel

określanie celu prac pisemnych zgodnie z formułą nowej matury, proponowanie zadań pisemnych zgodnych z podstawa programową
i standardami egzaminacyjnymi, konstruowanie zestawu tematów na prace klasowe zgodne z formułą nowej matury

Uczestnicy kursu

nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Ilość godzin

20 godzin lekcyjnych

Opłata

80 złotych

3

JAK ĆWICZYĆ KREATYWNOSĆ DZIECKA NA LEKCAJCH JĘZYKA POLSKIEGO

Cel

określanie istoty metod aktywizujących w rozwijaniu umiejętności kluczowych, uświadomienie znaczenia pracy grupowej w doskonaleniu komunikacji, opracowanie narzędzi obserwacji oceniania kreatywności uczniów podczas lekcji prowadzonych metodami aktywizującymi

Uczestnicy kursu

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjalnych

Ilość godzin

20 godzin lekcyjnych

Opłata

80 złotych

4

EDUKACJA EUROPEJSKA

Cel

Rozwijanie umiejętności aktywizowania młodzieży do pracy
w szkolnym klubie europejskim, poznanie programów edukacyjnych Unii Europejskiej,

Uczestnicy kursu

nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

Ilość godzin

20 godzin lekcyjnych

Opłata

80 złotych

5

METODY AKTYWIZUJĄCE NA LEKCJACH HISTORII
I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Cel

poznanie metod i technik pracy kształcących kluczowe umiejętności, planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik aktywizujących,

Uczestnicy kursu

nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych
i gimnazjów

Ilość godzin

20 godzin lekcyjnych

Opłata

80 złotych