Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia podyplomowe, właśnie dla Ciebie!!

21 lutego 2014

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia podyplomowe! Rozpocznij studia z Fundacją Ekspert – Kujawy.

  Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej przygotowują do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zarówno w publicznych przedszkolach i zreformowanych szkołach podstawowych na I etapie kształcenia, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również w przedszkolach i szkołach podstawowych niepublicznych, prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne.

Studia przeznaczone są dla:

 •     absolwentów studiów magisterskich i licencjackich o kierunku pedagogika lub zbliżonym, posiadających przygotowanie pedagogiczne,
 •     czynnych zawodowo nauczycieli
 •     osób zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji do nauczania i wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego.
 • W programie studiów:
 •     socjologia problemów społecznych,
 •     psychologia rozwoju człowieka w różnych etapach życia,
 •     diagnoza psychologiczno – pedagogiczna,
 •     prawo,
 •     biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 •     pedagogika małego dziecka,
 •     edukacja plastyczna,
 •     edukacja muzyczna,
 •     edukacja techniczna,
 •     edukacja przyrodnicza,
 •     edukacja wychowania fizycznego,
 •     elementy wiedzy o literaturze i języku,
 •     współpraca z rodzicami i środowiskiem,
 •     adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego,
 •     dydaktyka nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
 • Absolwent studiów:
 • otrzymuje:
 •     świadectwo ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN).
 • nabywa:
 •     kwalifikacje do podjęcia pracy z dziećmi w przedszkolu i w szkole na poziomie klas I-III.

Warunkiem uzyskania świadectwa jest:

 •     pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia,
 •     pomyślne zaliczenie egzaminu dyplomowego.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych: EGZAMIN DYPLOMOWY
Rekrutacja trwa do dnia 30 kwietnia 2014 r.

UWAGA! Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 0 zł!

Kontakt: Anna Napierała, tel. 52 357 62 15, email: studia@ekspert-kujawy.pl