Oferta szkoleniowa

2 listopada 2009

W ramach projektu realizowane będą szkolenia:

1. Komunikacja interpersonalna i negocjacje” – (3dni x 8 godzin lekcyjnych) w trakcie którego Uczestnicy nabędą umiejętności m.in. efektywnej pracy zespołowej, sprawowania kontroli nad emocjami w trakcie trudnych rozmów, asertywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, szybkiego i efektywnego podejmowania decyzji.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, managerów, których praca opiera się na kontaktach interpersonalnych oraz się negocjowaniem różnego rodzaju umów i transakcji.

Podejmowane treści

·Reguły efektywnej komunikacji.

·Komunikacja werbalna.

·Komunikacja niewerbalna.

·Słowa i sposoby perswazji.

·Bariery komunikacyjne.

·Istota negocjacji.

·Etapy negocjacji.

·Główne strategie i style negocjacyjne.

·Rozpoznanie i bronienie się przed manipulacyjnymi technikami drugiej strony.

·Rozpoznawanie niewerbalnych komunikatów partnera negocjacji.

·Wpływ i perswazja w negocjacjach.

·Zasady dobrego negocjatora.

Szkolenie pozwoli na zdobycie umiejętności w zakresie prowadzenia negocjacji oraz większej świadomości prowadzonych rozmów.

Regularne stosowanie wykorzystanej w trakcie szkolenia wiedzy i instrumentów pozwoli na:

– zwiększenie własnej skuteczności i efektywności w kontaktach interpersonalnych jak i wywieraniu większego wpływu na innych ludzi.

– zwiększenie skuteczności w prowadzonych negocjacjach.

2.„Nowoczesne strategie zarządzania zespołem” – (2 dni x 8 godzin lekcyjnych) w trakcie którego Uczestnicy nabędą umiejętności m.in. najnowszych tendencji w zarządzaniu zespołami ludzkimi.

Szkolenie przeznaczone jest dla managerów firm i kadry zarządzającej wszystkich szczebli.

Podejmowane treści:

·Podstawowe zadania stojące przed managerem.

·Efektywna komunikacja jako priorytetowe narzędzie zarządzania zespołem.

·Budowanie zespołu.

·Kierowanie zespołem.

·Motywacja pracowników.

Zdobyta wiedza na szkoleniu pozwala na zwiększenie wpływu na swoich pracowników i tym samym poprawę efektywności i działania zespołów.

Ponadto pozwala na doskonalenie kompetencji istotnych w procesie zarządzania oraz na zwiększenie świadomości i wpływu kompetencji kierowniczych na jakość i efekty pracy.

3.„Zarządzanie czasem” – (2 dni x 8 godzin lekcyjnych) w trakcie którego Uczestnicy nabędą umiejętności m.in. efektywnego wyznaczania celów i priorytetów w działaniu.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, managerów samodzielnie organizujących pracę własną.

Podejmowane treści:

 • Alokacja czasu.
 • Określanie priorytetów.
 • Wyznaczanie celów.
 • Reguły skutecznego planowania.
 • Planowanie perspektywiczne.
 • Organizacja dnia.
 • Skuteczne delegowanie.
 • Zarządzanie stresem.

Zdobyta wiedza na szkoleniu pozwala na zwiększenie efektywności organizacji pracy własnej, lepsze wykorzystanie czasu pracy, co w efekcie pozwala wykonywać szybciej zadania oraz lepiej sobie radzić z sytuacjami stresogennymi.

4.„Podniesienie kompetencji sprzedażowych w świetle polityki rynkowej” – (2 dni x 8 godzin lekcyjnych) w trakcie którego Uczestnicy nabędą umiejętności m.in. budowania lojalności konsumenckiej w polskich realiach rynkowych, taktyk manipulacji sprzedażowych, zdobywania informacji od Klienta, umiejętnego poszukiwania odbiorców.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników sprzedających bezpośrednio jak i dla osób zarządzających sprzedażą w firmie.

Podejmowane treści:

 • Profesjonalna obsługa klienta.
 • Budowanie lojalności konsumenckiej.
 • Elementy scenariusza rynkowej gry personalnej – poszukiwanie odbiorców oferty rynkowej.
 • Skuteczna komunikacja z klientem.
 • Taktyki sprzedażowe – język perswazji.
 • Wypracowywanie porozumienia, czyli taktyki manipulacji sprzedażowych.

Regularne stosowanie wykorzystanych w trakcie szkolenia technik z obsługi klienta oraz sprzedaży, prowadzi do zwiększenia efektywności i skuteczności w realizacji celów sprzedażowych. Dostarczona w trakcie szkolenia praktyczna wiedza ma stanowić swego rodzaju warsztat dla sprzedawcy.