„Europa w walizce” – czyli: zapraszamy do udziału w dyskusji!

16 listopada 2015

Już jutro, w siedzibie Fundacji Ekspert – Kujawy (ul. Dubienka 2), o godzinie 16:00 rozpocznie się panel dyskusyjny prowadzony przez aktywistów, dziennikarzy oraz studentów z Polski, Niemiec, Białorusi i Ukrainy. Poruszane będą tematy związane z europejskimi organizacjami pozarządowymi, perspektywami współpracy międzynarodowej oraz imigrantami ze wschodu.

Europa w walizceProjekt „Europa w walizce” jest wspólną inicjatywą Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana oraz Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Celem projektu jest intensyfikacja dialogu z młodymi ludźmi wokół szeroko rozumianych spraw europejskich. W ramach projektu organizowane są przede wszystkim spotkania ekspertów z Polski, Niemiec i krajów Partnerstwa Wschodniego, skupiające się na zagadnieniach europejskich. Odbiorcami projektu są przedstawiciele organizacji pozarządowych, studenci, uczniowie, działacze partyjni i lokalna społeczność odwiedzanych miejsc. Projekt odwiedził już wiele krajów między innymi Ukrainę, Białoruś, Mołdawię i Armenię.