„Europa w walizce” – integracja ponad podziałami!

17 listopada 2015

Projekt „Europa w walizce” jest wspólną inicjatywą Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana oraz Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Celem projektu jest intensyfikacja dialogu z młodymi ludźmi wokół szeroko rozumianych spraw europejskich.

W ramach projektu organizowane są przede wszystkim spotkania ekspertów z Polski, Niemiec i krajów Partnerstwa Wschodniego, skupiające się na zagadnieniach europejskich. Odbiorcami projektu są przedstawiciele organizacji pozarządowych, studenci, uczniowie, działacze partyjni i lokalna społeczność odwiedzanych miejsc. Projekt odwiedził już wiele krajów między innymi Ukrainę, Białoruś, Mołdawię i Armenię.

Na mapie młodych aktywistów znalazł się również Inowrocław i nasza Fundacja. Gościliśmy studentów, tłumaczy i dziennikarzy z Ukrainy, Niemiec i Polski.  Była to świetna okazja do wymiany doświadczeń związanych z realizacją działań na rzecz młodzieży i osób starszych oraz aktualnej polityki międzynarodowej. W dyskusji nie obyło się bez kwestii imigrantów zarobkowych ze wschodu, nastrojów panujących w Europie oraz uchodźców z Syrii.

Zapraszamy do galerii zdjęć ze spotkania (kliknij foto):

Europa w walizce6