Fundacja Ekspert – Kujawy na Krajowym Forum Partnerskim Projektów Innowacyjnych!

23 maja 2012

Fundacja Ekspert- Kujawy była uczestnikiem Krajowego Forum Partnerskiego Projektów Innowacyjnych w PO KL, które odbyło się w dniu 22 maja br. w Warszawie w hotelu Gromada.

Organizatorem spotkania była Krajowa Instytucja Wspomagająca Głównym celem spotkania było wyłonienie tzw. klastrów projektowych (rozumianych jako grupy projektów, obejmujące tą samą grupę docelową lub zmierzające do wypracowania produktów finalnych rozwiązujących podobne lub te same problemy społeczne), ale także wymiana wiedzy, doświadczeń, informacji oraz kontaktów pomiędzy beneficjentami realizującymi zbliżone tematycznie projekty innowacyjne. Realizacji tego celu posłużyła forma „stolikowa” spotkania, która ułatwiła bezpośredni kontakt beneficjentów realizujących przedsięwzięcia zbliżone tematycznie.
 
Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej części spotkania uczestnicy przedstawili realizowane projekty innowacyjne. W drugiej części rozmawiano o planach dotyczących upowszechniania i mainstreamingu produktów finalnych. Fundacja ekspert – Kujawy zaprezentowała nowy projekt, który realizowany jest od stycznia 2012 r. pt. "PI Kluby Amazonki – Twoją szansą".

Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami realizującymi projekty innowacyjne na terenie całego kraju.
 
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego