TAK dla Polski Cyfrowej.

19 listopada 2015

W dniu dzisiejszym w siedzibie Fundacji odbyło się spotkanie robocze w ramach konkursu w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Gościliśmy przedstawicieli organizacji i instytucji z Wielkopolski, Dolnego Śląska, Województwa Łódzkiego oraz Warmińsko-Mazurskiego. Wystąpieniom i panelowi dyskusyjnemu towarzyszył poczęstunek przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną „Twoje Smaki”.

Projekt przygotowywany przez nasz zespół to duże przedsięwzięcie szkoleniowe. Celem głównym jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych, a w szczególności:
  • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na TIK,
  • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności,
  • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Zapraszamy do galerii zdjęć ze spotkania (kliknij foto):

PolskaCyfrowa6