Fundacja Ekspert – Kujawy rozpoczyna realizację projektu pt. „Łamiemy bariery – kobiety w ICT”

5 lipca 2024

 • tytuł projektu – „Łamiemy bariery – kobiety w ICT”
 • cel projektu– celem głównym projektu „Łamiemy bariery – kobiety w ICT” jest zwiększenie liczby specjalistek ICT, upowszechnienie i rozwijanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych wśród pełnoletnich kobiet poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach ICT. Cel ten zamierzamy osiągnąć w okresie od 01.07.2024 do 01.12.2024.
 • docelowe grupy projektu – grupę docelową projektu stanowi 120 kobiet spełniających wszystkie poniższe warunki:
 • wiek 18 + ,
 • zamieszkanie (adres zameldowania/zamieszkania) na terenie Makroregionu Województwa Mazowieckiego,
 • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

Priorytetowo wsparciem objęte zostaną kobiety z niepełnosprawnościami, zakładamy, że będą one stanowiły 10% uczestniczek projektu, tj. 12 kobiet.

 • Działania realizowane w projekcie
 • Działanie 1. Promocja projektu
 • Działanie 2  – Realizacja Szkolenia Architektura mikroserwisów z wykorzystaniem Spring Cloud
 • Działanie 3 – Realizacja Szkolenia z zakresu Przetwarzania strumieni danych w środowisku Big Data
 • Działanie 4 – Realizacja Szkolenia Kubernetes w praktyce
 • planowane efekty projektu
 • Liczba kobiet, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu:                                            108 kobiet
 • Liczba kobiet, które ukończyły szkolenia z zakresu rozwijania zaawansowanych kompetencji cyfrowych: 120 kobiet
 • Liczba godzin szkolenia przypadających na uczestniczkę:

– Szkolenie Architektura mikroserwisów z wykorzystaniem Spring Cloud – 60 godzin szkolenia

– Przetwarzanie strumieni danych w środowiskach Big Data – 50 godzin szkolenia

– Szkolenie Kubernetes w praktyce – 60 godzin szkolenia

– Realizacja Szkolenia AI – 60 godzin szkolenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ANKIETA POTRZEB UCZESTNICZEK

REGULAMIN REKRUTACJI