Fundacja wspiera Inowrocławskie Stowarzyszenie Amazonki

31 marca 2011

Fundacja Ekspert – Kujawy od lat współpracuje z Inowrocławskimi Amazonkami, starając się wspierać ich działalność, a tym samym, działa na rzecz profilaktyki raka piersi.

W marcu bieżącego roku, Fundacja przekazała środki finansowe na doposażenie siedziby Stowarzyszenia Amazonek, mieszczącej się przy ulicy Dworcowej 33 w Inowrocławiu.

Z tej okazji, na ręce Dyrektor Fundacji Ekspert – Kujawy – Pani Jolanty Woźnica, złożone zostało podziękowanie za wsparcie, dobroć i wrażliwość na potrzeby osób potrzebujących.

ZOBACZ PODZIĘKOWANIE, JAKIE OTRZYMAŁA FUNDACJA EKSPERT – KUJAWY!