Przedsiębiorcy na start!

21 lutego 2018

PRZEDSIĘBIORCY NA START!
Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia.

Chcesz mieć własną firmę?

  • Możesz otrzymać bezzwrotną dotację max. 22 600 zł na wydatki inwestycyjne
  • Wsparcie Pomostowe do 1400 zł/m-c przez max. 12 m-cy na np.: ZUS, księgową
  • Wsparcie Szkoleniowe – szkolenie z prowadzenia firmy, 2 szkolenia specjalistyczne
  • Wsparcie Doradcze – księgowy, prawnik, psycholog, doradca biznesowy, mentor.