Certyfikaty

17 września 2015

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności Fundacja Ekspert – Kujaw zdobyła szereg uprawnień i certyfikatów, w tym:

 • Wpis do ewidencji instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu nr 2.04/00004/2005
 • Certyfikat Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przyznający status Agencji zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy nr 179/1a,
 • Certyfikat Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przyznający status Agencji zatrudnienia jako agencja doradztwa personalnego nr 179/2
 • Certyfikat Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego przyznający status Agencji poradnictwa zawodowego nr 179/4
 • Wpis Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty do Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli nr WKSP 4261/2/2005/JSz
 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Informatycznego o posiadaniu Certyfikowanego Laboratorium Komercyjnego ECDL nr PL-LB 0196
 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Informatycznego o posiadaniu Certyfikowanego Laboratorium Mobilnego ECDL nr PL-LAB 1437
 • Zaświadczenie Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu akredytacji w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • Zaświadczenie Starosty Inowrocławskiego o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w kat. B, C, C+E nr 00620407
 • Zaświadczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wpisaniu do rejestru Klubów Integracji Społecznej pod poz. nr 5
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Inowrocławskiego pod nr 1/2014
 • Zaświadczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wpisaniu do rejestru Centrów Integracji Społecznej pod poz. nr 16