Bizneswoman to TY!

21 lutego 2018

BIZNESWOMAN TO TY!
Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia kobiet powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia.

Projekt skierowany do kobiet powyżej 29 r.ż. zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, bezrobotnych i biernych zawodowo.

Chcesz mieć własną firmę?

  • Bezzwrotna dotacja max. 22 600 zł
  • Wsparcie Pomostowe nawet 1300 zł przez max 12 miesięcy
  • Wsparcie Szkoleniowe – szkolenia z prowadzenia firmy
  • Wsparcie doradcze – księgowy, psycholog, doradca biznesowy, mentor