Współpraca z Klubem Pacjenta „Przystań Nadziei”

21 listopada 2005

Począwszy od lipca 2005r. Fundacja Ekspert-Kujawy prowadzi zajęcia komputerowe dla członków Klubu Pacjenta „Przystań Nadziei” w Inowrocławiu…

 
   Inowrocławski Klub Pacjenta jest jednym z kilku działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oddziałów Fundacji Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Regionu Kujawsko-Pomorskiego im. Józefa Bednarza.

Jest to grupa 12 podopiecznych Klubu, którzy dwa razy w tygodniu przez 2 godziny uczą się obsługi komputera. Członkami Klubu Pacjenta są osoby chore na schizofrenie, często zamknięte w sobie i odizolowane od społeczeństwa.

Koordynatorem Klubu Nadziei w Inowrocławiu jest pani Maria Tonder, a siedziba Klubu znajduje się przy ulicy Sienkiewicza 48.