Współpraca z Oddziałem Polskiego Związku Głuchych w Inowrocławiu

30 maja 2006

Począwszy od stycznia 2006r. Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu prowadzi zajęcia komputerowe dla członków Polskiego Związku Głuchych w Inowrocławiu, którzy raz w tygodniu przez 2 godziny uczą się obsługi komputera.