Fundacyjny KIS wyszktałcił operatorów maszyn do prac ziemnych

31 października 2012

 

W dniach od 18 września do 27 października 2012 roku, Fundacja zrealizowała szkolenie zawodowe "Operator maszyn do prac ziemnych".

Szkolenie realizowane było przy współpracy Centrum Doskonalenia Zawodowego w Inowrocławiu.

W zajęciach uczestniczyły dwie osoby: 1 podopieczny GOPS w Rojewie oraz 1 podopieczny M – GOPS w Strzelnie. Zajęcia realizowane były w ciągu 202 godzin dydaktycznych.  Podczas szkolenia realizowane były zagadnienia związane z elektroniką, mechaniką, budową maszyn, tachnologią robót ziemnych. Uczestnicy odbywali zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, zakończone egzaminem.

 Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia poświadczające ukończenie szkolenia oraz dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień w zakresie obsługi maszyn do prac ziemnych.