Fundacyjny Klub Integracji Społecznej w GOPS Dąbrowa

20 lipca 2009

"Warsztaty doradztwa zawodowego" dla klientów GOPS w Dąbrowie.

W dniach od 13 do 17 lipca 2009 roku, odbyły się wyjazdowe Warsztaty Doradztwa Zawodowego, w których brali udział podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

W warsztatach uczestniczyło 12 osób. Celem zajęć było poznanie podstawowych zagadnień dotyczących rynku pracy. Uczestnicy poznali zagadnienia dotyczące dyskryminacji kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Uczestnicy mieli okazję poznać swoje predyspozycje zawodowe i na tej podstawie określić swoją wizję przyszłej kariery zawodowej. Warsztaty ukazały również zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty te miały ułatwić uczestnikom współpracę z doradcą zawodowym w zakresie utworzenia Indywidualnego Planu Działania.