Fundacyjny Klub Integracji Społecznej w M – GOPS Gniewkowo

18 maja 2009

"Trening umiejętności społecznych" dla klientów M-GOPS w Gniewkowie.

W dniach 11 maja do 15 maja 2009 roku, W Fundacji Ekspert-Kujawy odbył się "Trening umiejętności społecznych", w którym brała udział druga grupa podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Gniewkowie.

W warsztatach wzięło udział7 osób. Celem zajęć było podniesienie motywacji do działania i współpracy w grupie. Podczas warsztatów uczestnicy zdiagnozowali swoje potrzeby, możliwości i oczekiwania. Diagnozie poddane zostały także mocne strony i kompetencje. Uczestnicy nauczyli się także kontrolować swoje emocje. Warsztaty wzmocniły motywację do samodoskonalenia się i nauczyły efektywnego gospodarowania własnym czasem. Ważnym aspektem były zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej, które nauczyły uczestników odczytywania i wysyłania różnego rodzaju komunikatów werbalnych i niewerbalnych oraz zachowań asertywnych.