Galeria zdjęć ODN

23 listopada 2005


Szkolenie Rady Pedagogicznej w Żalinowie pod nazwą "Wychowawca i jego klasa".
Zajęcia prowadziła Pani mgr Jadwiga Orłowska


Uczestnicy szkolenia "Mierzenie jakości pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej".
Zajęcia prowadziła Pani dr Beata Wasilewska


Prowadząca szkolenie dr Beata Wasilewska
"Mierzenie jakości pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej".


Pani mgr Elżbieta Piniewska w trakcie wręczania zaświadczeń uczestnikom szkolenia
"Uczeń zdolny – szanse i zagrożenia"


Uczestnicy szkoleń "Uczeń zdolny – szanse i zagrożenia" w trakcie zajęć w nowej sali wykładowej.