Biuro Fundacji w Gnieźnie

29 listopada 2011

W Gnieźnie funkcjonuje biuro Fundacji Ekspert – Kujawy. Biuro powstało w ramach projektu pn.  „Młodzi, zdolni w swojej firmie”,  realizowanego w ramach PO KL, współfinansowanego prze Unię Europejską, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, 
Biuro mieści się w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie przy ulicy Wrzesińskiej 43-55 (pokój 10).
W biurze będzie można pozyskać informacje w zakresie:
•Promocji oraz obsługi projektu „Młodzi, zdolni w swojej firmie,”
•Rekrutacji do realizowanego projektu przez Fundację,
Osoba do kontaktu: 
Anna Siwińska
 tel. kom. 661 – 583 – 992
e-mail: a.siwinska@ekspert-kujawy.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fumnduszu Społecznego