Goście w Fundacji

5 lutego 2009

W dniu 05.02.2009 r. Fundacja Ekspert – Kujawy gościła przedstawicieli „Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3”.

Podstawowym zadaniem Centrum jest wspieranie i wszechstronna pomoc świadczona wrocławskim organizacjom pozarządowym w ich początkowym okresie rozwoju. Centrum jest także miejscem integracji, wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy środowiska wrocławskich NGO (polecamy stronę internetową Centrum: www.sektor3.wrocław.pl).

Odwiedziny odbyły są w ramach projektu „Rozwój sektora pozarządowego we Wrocławiu”, realizowanego przez Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 i miały na celu zapoznanie się z dotychczasowymi działaniami i bogatymi doświadczeniami Fundacji Ekspert – Kujaw w zakresie realizacji działań wspierających Organizacje Pozarządowe w ramach Inkubatora Organizacji Pozarządowych.

Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć z niniejszego spotkania ("Z ŻYCIA FUNDACJI") .