Granty na oddolne działania lokalne

24 lutego 2017

Ośrodek TŁOK i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica przyznają granty do 5 tys. zł dla nieformalnych grup i młodych organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego, które chcą działać na rzecz lokalnej społeczności i najbliższego otoczenia.

Mieszkańcy województwa, którzy mają pomysł na ciekawe wydarzenie, chcą zorganizować w sąsiedztwie warsztaty, spotkania integracyjne, wyjazdy, zajęcia sportowe itp. – mogą aplikować o grant, jeśli uda im się zebrać grupę minimum 3 osób, które zajmą się koordynacją działań, i wypełnią wniosek projektowy, opisując m.in. przydatność projektu dla społeczności lokalnej.

Granty mają pomóc w zwiększeniu aktywności społecznej mieszkańców województwa, umożliwić im podejmowanie wspólnych działań w obrębie sąsiedztwa, osiedla, wsi, miejscowości itp. Grupa seniorów z dotacji może sfinansować np. zajęcia ruchowe czy artystyczne; grupa rodziców – warsztaty dla dzieci; osoby zainteresowane fotografią – warsztaty fotograficzne itd.

Nabór wniosków o grant potrwa do 17.03. 2017 roku. Wniosek do wypełnienia można pobrać na stronach www.tlok.pl i www.trgp.org.pl.

DLA KOGO GRANTY?

  • Dla grup nieformalnych – składających się z min. 3 osób
  • Dla grup samopomocowych – sąsiedzkich, osiedlowych itp.
  • Dla młodych organizacji pozarządowych – działających nie dłużej niż trzy lata

Grupy nieformalne i samopomocowe mogą przeznaczyć dotację na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego m.in. kultury, sportu, ekologii, wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz seniorów, wypoczynku dzieci i młodzieży itp.

Młode organizacje pozarządowe – oprócz działań w sferze pożytku publicznego – mogą z dotacji sfinansować również sprzęt związany z obszarem swojej działalności, wyposażenie biurowe, adaptację lokalu, podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji, opracowanie merytorycznych planów rozwoju itp.

Granty są przyznawane w ramach projektu „Inicjuj z FIO bis” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

OPERATORZY GRANTÓW w województwie kujawsko-pomorskim:

  • Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK – powiaty: toruński, golubsko-dobrzyński, rypiński, lipnowski, aleksandrowski, radziejowski, inowrocławski, włocławski, mogileński, bydgoski
  • Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica – powiaty: brodnicki, wąbrzeski, grudziądzki, chełmiński, świecki, tucholski, sępoleński, nakielski, żniński.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, już 3.03.2017(piątek)  w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu od godziny 10.00 do 14.00 sala Patio, 1 piętro. Niebawem informacja o spotkaniach w innych powiatach. W każdym powiecie planowane jest spotkanie.

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń

tel. 797 656 053, e-mail fio.bis@tlok.pl