II Otwarta Inowrocławska Debata za nami!

27 lutego 2024

Dnia 22.02.2024r. przedstawiciele Fundacji Ekspert – Kujawy uczestniczyli  w II Inowrocławskiej Otwartej Debacie zorganizowanej w Spółdzielni Socjalnej „Twoje Smaki”. Tematem przewodnim były wyzwania stojące przed osobami z niepełnosprawnością oraz ich rodzinami.

Podczas Debaty Spółdzielnia Socjalna „Twoje Smaki” gościła w swoich progach wspaniałych prelegentów: siostry Martę i Magdalenę Wróbel, Pan Grzegorza Kolczyńskiego oraz Pana Jarosława Kailing wraz z żoną Karoliną. Moderatorem oraz organizatorem debaty był Pan Arkadiusz Fajok.

W debacie wzięło udział łącznie około 60 osób z niepełnosprawnościami. Nawiązała się bardzo interesująca dyskusja na temat tego, co można zrobić aby życie osób z niepełnosprawnościami było łatwiejsze, jak walczyć z systemem urzędowym, podane zostały konkretne przykłady problemów z jakimi na co dzień mierzą się osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny.

II Inowrocławska Otwarta Debata oraz frekwencja na niej, pokazały, że osoby z niepełnosprawnościami chcą być słyszalne, chcą mieć realny wpływ na to, co dzieje się w ich środowisku lokalnym ale przede wszystkim chcą być traktowane godnie oraz z szacunkiem.