Informacje ogólne

10 lutego 2010

Akademia III Wieku, działająca przy Fundacji Ekspert – Kujawy powstała na początku 2007 roku i działa na wzór Uniwersytetów III wieku. Działania Akademii skierowane są na kształcenie osób w tzw. III wieku, dysponujących czasem wolnym, które chciałyby go pozytywnie spożytkować. W większości wsparcie Akademii dotyczy zajęć w zakresie obsługi komputera i Internetu, podczas których osoby starsze, nie posiadające kompetencji informatycznych, poznają podstawy budowy komputera, obsługi aplikacji oraz programów komputerowych. Ponadto, zaznajamiają się z tajnikami Internetu i możliwościami, jakie on daje w zakresie wyszukiwania informacji, oraz komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów GG, Skype, Facebook, Tweeter, NK.

Zajęcia realizowane są w formie cyklicznych spotkań, które nie tylko umożliwiają zdobycie nowych umiejętności, ale również nawiązywanie nowych kontaktów i budowanie więzi społecznej. Natężenie zajęć (liczba godzin oraz liczba spotkań w tygodniu) dostosowywana jest do poziomu oraz oczekiwań grupy. Zajęcia realizowane są przez wolontariuszy wspomagających Fundację. Każdego roku, kilkadziesiąt osób w tzw. III wieku zostaje absolwentami naszej Akademii.

  

Warto wspomnieć, że w roku 2010 Fundacja zrealizowała projekt dla seniorów, dofinansowany prze Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  Celem projektu był wzrost aktywności społecznej seniorów (osób powyżej 60 roku życia) z powiatu inowrocławskiego, podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu oraz uczestników spotkań Akademii III Wieku. Zorganizowano piknik integracyjno – sportowy mający na celu usprawnić kondycję fizyczną uczestników. Odbyły się warsztaty z zakresu florystyki i zdobienia przedmiotów, umożliwiające rozwój talentów manualnych. Projekt uatrakcyjnił codzienne życie osób zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

  

Ponadto, w roku 2011 Fundacja zapoczątkowała tradycję organizowania corocznego festynu „Dzień Kujaw i Pałuk”. Uroczystość odbyła się 1 lipca 2011 roku, w powiązaniu z uroczystością 10 – lecia istnienia Fundacji. Jednym z celów imprezy było zintegrowanie i zaktywizowanie lokalnego społeczeństwa, w tym w szczególności osób starszych, kuracjuszy.

    

  

  

  

  

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Fundacji Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65 w Inowrocławiu lub pod numerem telefonu 52 357 62 15.