Opis projektu

2 kwietnia 2007

Projekt "System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 – gwarancją i świadectwem jakości usług Fundacji Ekspert-Kujawy"

Projekt polega na realizacji szeregu działań służących opracowaniu i certyfikacji systemu zarządzania jakością. System wdrożony zostanie na zgodność z międzynarodową normą ISO 9001:2000. W okresie 01.03.2007 – 31.01.2008 zrealizujemy działania szkoleniowe, doradcze i konsultingowe oraz poddamy system certyfikacji.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • Działanie 1 – Doradztwo z zarządzania jakością.
  • Działanie 2 – Szkolenia pracownicze
  • Działanie 3  – Wdrożenie systemu
  • Działanie 4  – Weryfikacja systemu poprzez audity wewnętrzne i certyfikacja

Zakończenie wewnętrznej kontroli systemu rozpocznie procedurę certyfikacyjną.

Planowane efekty:

Najważniejszym efektem będzie przygotowanie naszej fundacji do wstąpienia do sieci Krajowego Systemu Usług. Wstąpienie wymaga spełnienia wielu warunków, w tym także posiadania systemu zarządzania jakością. Wdrożenie oraz certyfikacja systemu pozwolą nam na uzyskanie akredytacji, przystąpienie do sieci oraz otworzenie Punktu Konsultacyjno Doradczego dla MSP. Bez realizacji projektu osiągnięcie tego celu nie będzie możliwe.

Kolejne zmiany wiążą się z reorganizacją funkcjonowania fundacji zarówno w realizacji jej działań statutowych, jak i działalności gospodarczej.

Szeroki zakres działalności wymaga uporządkowania i ujednolicenia procedur. Realizowane przez nas działania finansowane ze środków publicznych wymagają precyzji, rzetelności oraz porządku. Wdrożenie systemu pozwoli nam lepszą kontrolę pracowników, podział obowiązków oraz rozliczanie zgodnie z powierzonymi zadaniami.

Realizowany projekt ma również ogromne znaczenie dla prestiżu i marki Fundacji w kontekście działania na rynku jak i realizacji misji społecznej. Certyfikat będzie uwiarygodniał nas w kontaktach z przedsiębiorcami, którym udzielamy porad, realizujemy projekty a także podczas ubiegania się o fundusze na kolejne projekty. System poprzez lepszą organizację pracy i lepsze zarządzanie projektami wpłynie pozytywnie na jakość realizowanych szkoleń, a tym samym ich efektywność i zadowolenie beneficjentów.

Reasumując, projekt jest dla nas ważnym ogniwem przydatnym do osiągnięcia stawianych celów. Pozwoli nam na usprawnienie działalności statutowej i ulepszanie naszej działalności a także zwiększy naszą szansę i konkurencyjność jako podmiotu gospodarczego na rynku regionalnym.