Fundacja wdraża ISO

6 marca 2007

Fundacja Ekspert-Kujawy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 2004-2006 i Działania 2.1 – „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo” realizuje od 1 marca 2007r. do 31 października 2007r. projekt zatytułowany: „System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 – gwarancją i świadectwem jakości usług Fundacji Ekspert-Kujawy”.

W związku z projektem w siedzibie Fundacji odbyły się już dwa szkolenia dla personelu i auditorów wewnętrznych z zakresu wymagań i interpretacji ISO 9001:2000. Jest to międzynarodowa norma i nowoczesne narzędzie marketingowe kierowania organizacją, które gwarantuje utrzymanie wysokiej jakości usług oraz zwiększanie wydajności i doskonalenie funkcjonowania. Dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością będziemy mogli jeszcze efektywniej spełniać oczekiwania naszych beneficjentów. Wśród najistotniejszych korzyści systemu wymienić można:

zwiększenie zaufania do proponowanych ofert i usług,

poprawa wizerunku Fundacji i jej konkurencyjności,

podniesienie kwalifikacji pracowników, sprawna organizacja pracy i jej kontrola,

łatwiejszy dostęp do funduszy unijnych poprzez m.in. dodatkowe punkty podczas procedury przetargowej.

Oprócz wspomnianych szkoleń, nasz projekt obejmuje szereg usług konsultingowych i doradczych dotyczących: przygotowania dokumentów strategicznych, Ksiąg Jakości, procedur systemowych obligatoryjnych dla norm ISO 9001:2000 czy przygotowania dokumentacji dla realizacji auditów wewnętrznych.

Wdrożenia oraz certyfikacja systemu pozwolą nam uzyskać akredytację i przystąpić do sieci Krajowego Systemu Usług. Planujemy ponadto uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Doradczego. Mamy nadzieję, że sukces owego projektu uwiarygodni Fundację w spełnianej przez nas misji społecznej. Dzięki ciągle doskonalonemu prestiżowi jesteśmy coraz bliżej uzyskania marki wiodącego tego typu ośrodka w województwie kujawsko-pomorskim.

Wdrożenia oraz certyfikacja systemu pozwolą nam uzyskać akredytację i przystąpić do sieci Krajowego Systemu Usług. Planujemy ponadto uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Doradczego. Mamy nadzieję, że sukces owego projektu uwiarygodni Fundację w spełnianej przez nas misji społecznej. Dzięki ciągle doskonalonemu prestiżowi jesteśmy coraz bliżej uzyskania marki wiodącego tego typu ośrodka w województwie kujawsko-pomorskim.