Już jutro Fundacja będzie obchodziła swoje 9 urodziny!

2 lipca 2010

Już 9 lat minęło odkąd Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 3 lipca 2001r wpisał fundację do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS : 0000022521.

Nie było by Fundacji, gdyby nie dwie osoby: Tadeusz Osowiecki oraz Jolanta Woźnica – twórcy i wizjonerzy, dzięki którym tak intensywnie sie rozwijamy, wychodząc z coraz to nowymi inicjatywami dla lokalnych społeczności.

Z tej właśnie okazji, zespół Fundacji Ekspert – Kujawy składa Panu Tadeuszowi oraz Pani Joli serdeczne podziękowania oraz życzenia jeszcze wielu lat pracy pełnych sukcesów!