Oferta szkoleniowa

19 września 2008

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w następujących działaniach:

  • Wykłady tematyczne w zakresie komercjalizacji wiedzy

  • Rozmowy z doradcami zawodowymi

  • Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości,

  • Szkolenia z tworzenie działalności typu spin off spin out,

  • Szkolenia z pozyskiwania środków na założenie i rozwój działalności gospodarczej,

  • Szkolenia z transferu nowoczesnych technologii,

  • Biznesowe konsultacje tematyczne

  • Wyjazdy studyjne

Z racji różnych potrzeb szkoleniowo-doradczych uczestników reprezentujących różne kierunki studiów przygotowaliśmy dwa profile kształcenia: profil humanistyczno-artystyczny i profil techniczny. Profil humanistyczno-artystyczny charakteryzuje się dużą dawką zajęć z zakresu komercjalizacji wiedzy. Natomiast w profilu technicznym główny nacisk kładziemy na przekazanie wiedzy z zakresu transferu nowoczesnych technologii, patentowania wynalazków oraz współpracy biznesu z jednostkami naukowo-badawczymi.

Zajęcia będą odbywały się w 3 ośrodkach: Inowrocławiu, Bydgoszczy i Toruniu.

Rekrutację uczestników do projektu zamierzamy przeprowadzić w 3 cyklach naboru (Inowrocław, Bydgoszcz i Toruń). W Inowrocławiu uczestnikami projektu będzie 90 osób, z czego 45 osób będzie to grupa o profilu humanistyczno-artystycznym, a 45 osób o profilu technicznym. W Bydgoszczy i Toruniu udział weźmie po 45 osób o profilu humanistyczno-artystycznym.