Kierownictwo Fundacji

3 grudnia 2004


Rada Fundacji

Przewodnicząca Rady:
Monika Woźnica

Wiceprzewodniczący Rady:
Maciej Osowiecki

Sekretarz Rady:
Kinga Osowiecka

Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji:
Tadeusz Osowiecki

Dyrektor Fundacji:
Jolanta Woźnica