KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA  METODA DENISONA

22 sierpnia 2006

Temat    KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA – METODA DENISONA       
Forma    Szkolenie – WARSZTATY
       
Odbiorcy   
Nauczyciele starszych oddziałów przedszkolnych, szkół specjalnych oraz prowadzących lekcje w klasach integracyjnych, nauczycieli prowadzących lekcje w szkołach każdego typu (w tym szkół ponadgimnazjalnych) oraz psycholodzy i pedagodzy szkolni,  a także studenci  kierunków pedagogicznych (szczególnie pedagogika specjalna), psychologicznych, rehabilitacji oraz rodzice.       

Cel   
Przygotowanie do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach,
w poradniach psychologiczno – pedagogicznych w pracy z dziećmi
z dysfunkcjami rozwojowymi, w placówkach wychowawczo- opiekuńczych,
 w warsztatach terapii zajęciowej z dziećmi zahamowanymi, upośledzonymi: metoda proponowana dla dzieci mających problemy w czytaniu i pisaniu, (w tym poprawności ortograficznej)metoda ukierunkowana na usprawnianie procesu uczenia się, na stymulowanie rozwoju intelektualnego dziecka, aktywizowanie systemu nerwowego i uwalnianie od blokad, które pojawiają się podczas stresu w celu usprawnienia procesu uczenia się zarówno przez dzieci jak i dorosłych ( dla lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego).       

Treści programowe   
Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciałaĆwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu.
Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą
Ćwiczenia twórcze (ruch kreatywny)
Metody rozwijające świadomość ciała
Ćwiczenie odprężające i uspakajające
Metody ćwiczeń angażujących jednocześnie obie półkule mózgowe poprzez ruchy naprzemienne (ćwiczenia mózgu)
Propozycje ćwiczeń śródlekcyjnych
Ćwiczenia integrujące ciało i umysł
Ćwiczenia usprawniające myślenie, zapamiętywanie i koncentrację uwagi

Liczba godzin   
25 godzin       

Terminy i miejsce realizacji   
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Ośrodka w terminie ustalonym wspólnie z uczestnikami.       

Świadectwo   
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.       

Koszt   
250 zł