Kolejny konkurs PO KL – kolejny sukces!

10 lutego 2010


Rozstrzygnięto konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w ramach poddziałania 6.3 – kolejny sukces naszej Fundacji!

Fundacja Ekspert – Kujawy składała w ramach tego konkursu 5 projektów, z czego aż 3 znalazły się na czołowych miejscach listy rankingowej.
II miejsce zajął projekt "Samochodem do nowej pracy" napisany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Rojewo, którego celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej mieszkańców gminy Rojewo. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.04.2010 do 31.08.2010.
III miejsce zajął projekt "Teraz My" napisany w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Jaksicach, którego celem jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych z sołectwa Jaksice. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.04.2010 do 31.08.2010.
V miejsce zajął projekt "Mobilne mieszkanki gminy Żnin", którego celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej kobiet zamieszkujących tereny wiejskie Gminy Żnin. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.04.2010 do 31.08.2010.

Dowiedz się więcej na temat projektu:
"Samochodem do nowej pracy"
"Teraz My"
"Mobilne mieszkanki gminy Żnin"