Kolejny sukces Fundacji!

16 września 2011

https://fundacja.ekspert-kujawy.pl/templates/fundacja/images/fundacja.png

Fundacja Ekspert – Kujawy, jako jedyna w naszym województwie, będzie realizowała projekt o zasięgu ogólnopolskim!

Projekt "Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko – turystycznej" realizowany będzie od grudnia bieżącego roku, w ramach Poddziałania 3.4.3 "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

Z pewnością będzie to dla nas duże wyzwanie, zaówno pod względem zasięgu projektu, jak i jego specyfiki. Niemniej, dysponując tak kreatywnym zespołem pracowników wierzymy, że i tym razem osiągniemy sukces.

Zapraszamy do portalu mojregion.eu, gdzie znajdą Państwo więcej informacji na ten temat.