Komputer już im nie straszny !

25 października 2012

 

W dniach od 5 września do 23 października 2012 roku, w siedzibie Fundacji odbyło się szkolenie "ABC Komputera".

W szkoleniu uczestniczyło 14 osób:

  • 2 podopiecznych z GOPS w Nowej Wsi Wielkiej;
  • 2 podopiecznych z GOPS w Rojewie;
  • 10 podopiecznych z M – GOPS w Strzelnie.

Zajęcia realizowane były w ciągu 100 godzin dydaktycznych.  Podczas szkolenia realizowane były zagadnienia związane z obsługą systemu operacyjnego windows i jego akcesoriów, pakiety Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint. Ponadto uczestnicy zdobyli umiejętność poruszania się po sieci Internet, w tym obsługi przeglądarek, poczty elektronicznej, komunikatorów oraz portali społecznościowych

 Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia poświadczające ukończenie szkolenia. Zajęcia prowadzone były przez specjalistę w zakresie informatyki.