Komputerowe formy doskonalenia

30 sierpnia 2005

KOMPUTEROWE FORMY DOSKONALENIA

1

INTERNET JAKO NARZĘDZIE DYDAKTYCZNE

Cel

poznanie możliwości internetu: uaktualnianie i konfigurowanie przeglądarek internetowych, zapoznanie ze stronami off i online, korzystanie z portali i wyszukiwarek internetowych, korzystanie z usług: grup dyskusyjnych, IRC, FTP, tworzenie prostych stron internetowych

Uczestnicy kursu

nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli bez przygotowania informatycznego, którzy zamierzają wykorzystywać internet w pracy
i prywatnie

Ilość godzin

40 godzin lekcyjnych

Opłata

200 złotych

2

TWORZENIE I ZARZĄDZANIE SZKOLNĄ STRONĄ WWW

Cel

zapoznanie z możliwościami samodzielnego wykonania stron www, samodzielne osadzanie i uaktualnianie własnej strony na serwerze

Uczestnicy kursu

nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli bez przygotowania informatycznego,

Ilość godzin

40 godzin lekcyjnych

Opłata

200 złotych

3

WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH
W PRACY NAUCZYCIELA

Cel

zapoznanie z możliwościami tworzenia prezentacji komputerowych – scenariuszy zajęć

Uczestnicy kursu

nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

Ilość godzin

20 godzin lekcyjnych

Opłata

100 złotych